Szczegółowe zasady korzystania z księgarni internetowej określa niniejszy regulamin.

1. Księgarnia występująca pod adresem www.manipulacjapowiezi.pl, zajmuje się sprzedażą wysyłkową książek poprzez Internet.

2. Właścicielem księgarni jest F.U.H. Paweł Poncyljusz z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 14, 71-228  Szczecin, NIP: 852-196-35-50, Regon: 811043065.

3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.manipulacjapowiezi.pl

4. Zakupu może dokonać tylko osoba pełnoletnia, osoby niepełnoletnie tylko za zgodą opiekuna.

5. Dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia służą tylko do jego realizacji.

6. Termin realizacji zamówienia zależy od wybranego sposobu dostawy i wynosi od 2 do 6 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty lub po złożeniu zamówienia za pobraniem.

7. Przesyłki wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź kuriera DHL lub K-EX.

8. Dostępnymi formami płatności jest płatność za pobraniem (płatne w momencie odbioru), oraz płatność kartą kredytową i przelewem bankowym za pośrednictwa serwisu payu.pl. Ceny towaru podane w księgarni są wyrażone w PLN oraz są cenami brutto.

9. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących, oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

10. Klient może anulować zamówienie wysyłając wiadomość na adres info@manipulacjapowiezi.pl . Anulowaniu nie podlega zamówienie, które zostało już wysłane do Klienta.

11. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient dokonujący zakupów w naszej księgarni ma prawo do rezygnacji z zakupionej pozycji w ciągu 10 dni od jej dostarczenia bez podawania przyczyny. Jest to możliwe tylko w przypadku kiedy towar nie był używany, kopiowany i nie uległ zniszczeniu.
Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy oraz odesłania towaru. Równowartość zwracanego produktu zwracamy przelewem pomniejszonym o kwotę, którą serwis platnosci.pl obciążył księgarnię internetową.
UWAGA!!! – Nie przyjmujemy odsyłanych do nas pozycji „za pobraniem”.

12. Jeżeli klient po otrzymaniu towaru znajdzie wady techniczne bądź uszkodzenia powstałe wskutek transportu, wadliwy towar należy odesłać do nadawcy.
Koszty związane z odesłaniem wadliwego produktu, księgarnia zwróci po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy (jeżeli z powodu wyczerpania nakładu nie będzie to możliwe) zostanie wykonany zwrot przelewem w ciągu 2-3 dni roboczych od momentu potwierdzenia danych do przelewu.

13. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby wykonawcy usługi.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

15. F.U.H. Paweł Poncyljusz zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.